Is er al een partijprogramma?

belthure-park-dordrecht-big

Via ons twitter-account werd ons dit weekend veel gevraagd of er al een programma is. Soms vergezeld van het verwijt dat je toch echt geen partij kan beginnen zonder dat je een programma neerlegt. In de uitzending van Studio De Witt zaterdagochtend heeft Gertjan Kleinpaste geschetst waarom we in Dordrecht een afdeling starten van een beweging die internationaal en nationaal aan de weg timmert.

“Wat denken jullie dan over Belthure-park?”, vroeg iemand van Beter Voor Dordt ons. Het college wil daar immers de stekker uittrekken. Wat zullen we er over zeggen? Verleidelijk om in een “uitleggebied” – waar na een bestemmingswijziging agrarische grond ineens duurdere bouwgrond wordt – een exclusieve woonwijk te realiseren. Het kan lucratief zijn voor de gemeente. Wonen op een golfbaan. Als er voldoende belangstelling voor is en als de omwonenden van dit gebied voldoende ruimte hebben gehad om hun mening kenbaar te maken en in Belthure-park een aanwinst voor hun woonomgeving zien, vinden wij het prima. Als de verkoop stagneert en publiek geld verloren gaat in een project dat niet rendeert, vinden we dat een probleem. Zouden we zelf snel komen met het idee een villawijk op een golfterrein voor te stellen? Dat is niet waarschijnlijk.

Wij zijn wel voorstander van duidelijke keuzes. Van een lange termijnvisie en heldere keuzes voor de richting waarin de stad Dordrecht zich ontwikkelt. Zetten we in op het aantrekkelijk worden voor studenten? Studenten maken een stad levendig. Ze zijn goed voor het uitgaansklimaat en de culturele voorzieningen. Maar is het realistisch te verwachten dat Dordt een Hogeschool (naast de Pabo die er is) aan te trekken of een onderdeel van de één of andere universiteit. Wij denken dat dit een kostbaar en lang traject is. Misschien zou de stad zich moeten richten op een heel ander profiel, dat van “Silver City”. Een stad waar senioren ruimschoots aan hun trekken komen. Belthure-park zou in zo’n profiel goed passen. Ook deze keuze ligt vanuit onze uitgangspunten niet direct voor de hand.

De Piratenpartij staat voor een samenleving die zich bottom-up vormt. Met stadslandbouw, lokaal een initiatief voor duurzame energie, inspirerende culturele start-ups en met woonvormen die nu nog niet of nauwelijks vertegenwoordigd zijn, maar wel passen in een structuur waarin men met elkaar verbonden is en voor elkaar wil zorgen. Zo lazen we dat er in de Verenigde Staten een dorp ontstaat, ontwikkeld en bedacht door vrienden die met elkaar willen wonen, leven en werken en die elkaar een goede oude dag willen bieden. Duurzaam gebouwde huizen, een groepsaccommodatie, een gezamenlijke keuken. De oude woongroep met daarbinnen ook veel ruimte voor privacy van de deelnemers. Daar worden wij enthousiast van. Zeker als het in particulier opdrachtgeverschap wordt gerealiseerd. Zoals wij ook graag ruimte zien ontstaan voor “Tiny Houses”; een fraaie locatie voor deze compacte woningen in een aantrekkelijk parkachtig woongebied. Liefst dicht in het centrum. De herontwikkeling rondom de Spuiboulevard zou er door aan kwaliteit kunnen winnen. Verder, wij beseffen dat het kostentechnisch soms een grotere uitdaging geeft, zien wij liefst “inbreiding”. Generatie-bestendige bouw, kangaroe-woningen, betaalbare woonvormen voor mensen die terugvallen op AOW met een klein pensioen zien wij ook als relevante toevoeging op het bestaande aanbod. Duurzame, goed ontworpen bouwontwikkelingen in de stad zelf. Met behoud van dat wat Dordrecht zo markant maakt. Met respect voor de historie. Dat is in het verleden niet altijd gebeurd; wat dat betreft zien we in Dordrecht dezelfde drama’s in de stadsontwikkeling die wij elders in middelgrote steden zien en die veelal de jaren ’70 en ’80 representeren.

Voor ons is cruciaal dat in de ontwikkelingen van plannen omwonenden, de straat en de buurt, nauw betrokken zijn. De gemeente kan de piketpalen slaan en de randvoorwaarden aangeven, maar zou vervolgens in de ontwikkeling burgers volop gelegenheid moeten bieden om mee te denken en invloed te hebben op de keuzes die er uiteindelijk gemaakt worden.

Ons programma zal in de loop van volgend jaar geschreven worden. Dat het er nog niet ligt, betekent niet dat er geen ideeën over zijn. Wij willen in Dordt als piraten meedoen, omdat wij staan voor idealen en keuzes die nu nog onvoldoende zichtbaar zijn in de lokale politiek. De keuzes die wij dan voor de stad presenteren zullen we altijd maken op basis van de uitgangspunten (zie elders op de website) die kenmerkend zijn voor de Piratenpartij. Wij zijn er niet om alleen stemmen op te halen en die raadszetel te verwerven. We zijn er om burgerparticipatie aan te jagen en de ontwikkelingen in de stad weer echt samen met haar inwoners vorm te geven.

Wilt u meer weten? Volg ons op Twitter: @ppnl_dordt of stuur een email aan: gertjan.kleinpaste [at] piratenpartij [dot] nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.