FAQ

Wie zijn we en wat doen we?

Zijn jullie een one issue partij?

Nee! Wij zijn een themapartij. Wij handelen vanuit onze visie op een vrije informatiesamenleving, die toepasbaar is op bijna ieder domein van de maatschappij. De hervormingen die wij nastreven zullen een grote invloed hebben op onder andere cultuur, zorg, onderwijs, innovatie en de economie. Ook zullen de rechten van de burger beter gewaarborgd worden. Ons bestaan is echter ook een effect van de veranderingen die door digitalisatie van cultuur, zorg, onderwijs, innovatie en economie teweeg zijn gebracht. Zie ook onze standpunten.

Zijn er al niet genoeg partijen? Kunnen jullie je niet beter aansluiten bij een andere partij en hun internetstandpunten verbeteren?

De Piratenpartij legt focus op basale en digitale burgerrechten iets waar andere partijen zich over het algemeen niet al te druk om maken, net als om een vrij internet. Dat terwijl deze rechten en vrijheden wereldwijd onder druk staan en bedreigd worden.

Juist om de focus te houden op onze bestaansredenen sluiten we ons niet aan bij een bestaande politieke partij. Alhoewel de partijen waarvan wordt gesuggereerd dat wij onszelf bij hen zouden moeten aansluiten het hele Nederlands politieke spectrum bestrijken, geven deze voorstellen aan dat onze standpunten uitstijgen boven de huidige politiek en voor mensen uit alle politieke windrichtingen van belang zijn.

Wat doen jullie met onderwerpen die niets te maken hebben met de kernthema’s van de Piratenpartij?

In principe verhandelen we deze voor onze kernthema’s, waar we geen concessies in doen. Mocht dit niet toepasbaar zijn, dan raadplegen wij onze leden of onthouden wij ons van stemmen.

Wat wil de Piratenpartij bereiken?

De wetgeving moderniseren naar de huidige en toekomstige informatiesamenleving. Het is nu de hoogste tijd dat er in het moderne internettijdperk waar vooral lobbyisten de scepter zwaaien en waar de overheid er als laatste achteraan loopt een partij opstaat voor burgerrechten. Zie ook ons partijprogramma.

Waarom heten jullie de Piratenpartij?

Het is geen gekozen naam, maar een gegeven naam. De contentindustrie heeft gekozen de gewone internetgebruiker te criminaliseren door het delen van cultuur en informatie gelijk te stellen aan piraterij. De geuzennaam beviel, dus heeft in 2006 de eerste piratenpartij in Zweden deze naam gekaapt. Het concept van deze partij is inmiddels in meer dan 60 landen wereldwijd gekopieerd, welke verenigd zijn in Pirate Parties International (PPI).

Hoe lang bestaat de Piratenpartij al?

De Piratenpartij is in Nederland in 2006 opgericht als informele vereniging, en als politieke partij op 10 maart 2010.

Doet de Piratenpartij mee aan de verkiezingen?

We deden voor het eerst aan de nationale verkiezingen mee in 2010. Toen is het net niet gelukt om een zetel te halen.

Zijn jullie plannen nadelig voor artiesten en auteurs?

Artiesten en auteurs worden in de huidige situatie benadeeld door de contentindustrie die hun rechten exploiteren. Nu deze middenman overbodig is geworden moet er voor zowel de consument als de creatieveling ruimte komen voor een nieuwe creatieve sector, waar ieders recht gerespecteerd wordt.

Waarom zou ik als auteur stemmen op een partij die mijn rechten wil indammen?

Omdat je vrij komt van de eisen van centrale distributie. Bovendien houden wij het commerciële auteursrecht in stand, wat betekent dat er jou geen inkomsten zullen worden afgenomen.

Mogen wij gratis alles downloaden, als jullie wetsvoorstellen worden aangenomen?

Jij als particulier wel. Wij vinden echter dat bedrijven, instellingen en organisaties die geld verdienen met creatieve werken, best de artiest of auteur mee mogen laten delen in de verdiensten van deze bedrijven. Bedrijven, instellingen en organisaties zullen dus rechten moeten afdragen aan de desbetreffende artiest, maar jij als persoon mag het meeste gewoon gratis downloaden en verspreiden, zolang je er geen geld voor vraagt. Werken die ouder zijn dan vijf jaar, vallen in het publieke domein en mogen dus ook door bedrijven gratis worden gebruikt.

Vanaf wanneer gaan deze vijf jaar in?

De periode van vijf jaar voordat een werk in het publieke domein valt, gaat in op het moment dat de auteur of de uitgever het werk publiceert. Dit betekent dat het de auteur vrij staat om het werk een tijd niet uit te brengen, en nog steeds gebruik kan maken van zijn rechten op het werk gedurende de periode van vijf jaar.

Waarom kiezen jullie voor 5 jaar?

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat 3 tot 7 jaar de ‘sweetspot’ is voor auteursrechtelijke werken, terwijl de huidige term tot 70 jaar na de dood van de artiest is. Wij kiezen hier het gemiddelde van de onderzoeksresultaten, deze termijn geeft auteurs de kans hun geld terug te verdienen waarna het werk vrij komt voor iedereen. En men wordt gestimuleerd op basis van gelijke kansen nieuwe werken te creeeren.

Hoe kan ik de partij steunen?

Hoe kan ik lid worden?

Hier!

Hoe kan ik jullie helpen?

Vrijwilligers kunnen we altijd heel goed gebruiken. Voor meer informatie, kijk onder het kopje Meedoen.

Kan ik ook helpen zonder lid te zijn?

Ja! Iedereen die beschikt over tijd kan meehelpen. Daarvoor hoef je niet per sé lid te worden. Surf naar Meedoen.

Waarom zou ik lid worden?

Ik heb een idee. Dit moeten jullie echt weten! Bij wie kan ik terecht?
Meld je idee op ons forum. Gooi het in de groep! Als het wat is, dan zullen we het verder ontwikkelen.

Achtergrond

Wat is het ‘wig effect’?

Het ‘wig-effect’ beschrijft de manier waarop wij bij de coalitievorming een grote rol willen spelen. Bij het bewerken van hout sloeg men een wig in een opening tussen twee delen van een werkstuk en op deze manier kon men een grote kracht uitoefenen. Wij willen op vergelijkbare wijze met een beknopte lijst van standpunten een grote invloed uitoefenen binnen de coalitie. Zeker in een versplinterd politiek landschap zoals Nederland kan een kleine partij al het verschil maken tussen een meer- of minderheid. Wij zijn bereid om met iedere coalitie in zee te gaan mits ze ons eisenpakket accepteren.

Wat vinden jullie van de andere partijen die aandacht besteden aan het internet, privacy en auteursrecht?

Bij de Piratenpartij weet je waar je op stemt. Bij andere partijen zul je nooit zeker weten op welke punten zij concessies gaan doen, bovendien missen andere partijen de expertise waardoor ze losse standpunten innemen in plaats van te handelen vanuit een complete visie.

Wat is de Uppsala-verklaring?

De Uppsala-verklaring laat zich het beste uitleggen door hem zelf te lezen.

Wat is jullie relatie met ‘The Pirate Bay’?

De Piratenpartij heeft geen officiële banden met The Pirate Bay. Wel bestaan er informele banden vanwege het delen van een visie op het recht om cultuur te delen en burgerrechten te behouden.

Wat bedoelen jullie precies met een transparante overheid?

Wij willen overal waar mogelijk en haalbaar dat informatie over, door en voor de overheid in een duidelijke en transparante manier wordt gepubliceerd. Denk dan bijvoorbeeld aan het openbaar maken van besluitprocessen en onderzoeksinformatie waarop beslissingen zijn gebaseerd.